Platform Levensverhalen

 


Geschiedenis Platform  

 

De basis van Platform Levensverhalen ligt in Noord-Holland

De eerste lokale initiatieven voor uitwisseling van levenservaring tussen ouderen dateren uit 2005. Initiatiefnemers organiseerden een project of groep onafhankelijk van elkaar op: Texel en in Heerhugowaard, Castricum, Wijk aan Zee. Opvallend: deze initiatieven zijn allemaal als burgerinitiatief. 

Vanaf 2006 zijn er meerdere uitwisselingsmomenten tussen pioniers van lokale vertelinitiatieven. Het toenmalige centrum voor maatschappelijke ontwikkeling (cmo) PRIMO NH nam hiervoor het initiatief. Dit informele netwerk kreeg de naam ‘Platform Levensverhalen Noord-Holland’. 

PRIMO nh heeft vervolgens in een project ‘Verhalen in wijk en dorp 2006 – 2009’  geëxperimenteerd met inspiratie en trainingsactiviteiten voor initiatiefnemers. Provincie Noord-Holland financierde tot en met 2010.  

Lees: Evaluatierapport De Kracht van het verhaal

Om de ervaringen en kennis te verspreiden en verder te ontwikkelen is najaar 2008 de Stichting Platform Levensverhalen opgericht. In het oprichtingsbestuur zaten vertegenwoordigers van vertelprojecten in Wijk aan Zee en in West-Friesland. Het werkgebied van de stichting was Noord-Holland. 

Vanaf 2012 treedt een nieuw bestuur aan. Het nieuwe bestuur slaagt erin om geld te krijgen van fondsen. Programma: blijven opleiden van nieuwe begeleiders; en initiatiefnemers bij elkaar brengen in een netwerk, het Platform. Doel: op veel meer plekken voor ouderen ontmoeting en uitwisseling mogelijk maken over hun eigen (levens)verhaal.

2006 - 2016: tien jaar Platform Levensverhalen! 

Op 28 september 2016 vierden wij in Haarlem het tienjarig bestaan van het Platform; met 50 mensen: deelnemers en gespreksleiders van de kringen uit de afgelopen tien jaar; en met nieuwe belangstellenden.

Project (G)Oud voor de buurt! en vervolg in 2019

Vanaf september 2016 werkten bestuur en team aan het verder verspreiden van vertelkringen met ouderen via het project (G)Oud voor de buurt!. Eerst vanuit oostelijk Noord-Brabant en West-Nederland (2016). Vervolgens vanuit (regio) Utrecht en Zuid-Holland (2017-2018).

Bestuur en team werken in 2019 aan de koers en projecten voor de nabije toekomst.



 

 Home   |   Activiteiten    |    De Praktijk    |    Over ons   |   Contact   

  stichtinglevensverhalen@gmail.com  |    06 133 054 03    |     secretariaat Kinkerstraat 330-1    |   1053 GD Amsterdam    |   KvK 34317875 


© 2010-2015  -  Alle rechten voorbehouden aan Stichting Platform Levensverhalen.