Platform Levensverhalen

 


Geschiedenis Platform  

 

De basis van Platform Levensverhalen ligt in Noord-Holland

De eerste lokale initiatieven voor uitwisseling van levenservaring tussen ouderen dateren uit 2005. Initiatiefnemers organiseerden een project of groep onafhankelijk van elkaar op: Texel en in Heerhugowaard, Castricum, Wijk aan Zee. Opvallend: deze initiatieven zijn allemaal als burgerinitiatief. 

Vanaf 2006 zijn er meerdere uitwisselingsmomenten tussen pioniers van lokale vertelinitiatieven. Het toenmalige centrum voor maatschappelijke ontwikkeling (cmo) PRIMO NH nam hiervoor het initiatief. Dit informele netwerk kreeg de naam ‘Platform Levensverhalen Noord-Holland’. 

PRIMO nh heeft vervolgens in een project ‘Verhalen in wijk en dorp 2006 – 2009’ een methodiek voor het werken met levensverhalen ontwikkeld en verspreid. Provincie Noord-Holland financierde deze methodiekontwikkeling tot en met 2010.  

Over dit project is een Evaluatierapport De Kracht van het verhaal, verschenen

Om de methodiek te behouden, te verspreiden en verder te ontwikkelen is najaar 2008 de Stichting Platform Levensverhalen opgericht. In het oprichtingsbestuur zaten vertegenwoordigers van vertelprojecten in Wijk aan Zee en in West-Friesland. Het werkgebied van de stichting was Noord-Holland. 

Vanaf 2012 treedt een nieuw bestuur aan. Het nieuwe bestuur slaagt erin om geld te krijgen van fondsen. Doel: blijven opleiden van nieuwe begeleiders, coachen, hen ondersteunen via het netwerk. Zodat op tal van plekken ontmoeting en uitwisseling over het eigen verhaal voor ouderen mogelijk is. 

2006 - 2016: tien jaar Platform Levensverhalen! 

In 2016 werken Platform en bestuur aan het verder verspreiden van vertelkringen met ouderen via het project (G)Oud voor de buurt!, uitgevoerd in Brabant en West-Nederland. Op 28 september vieren wij het lustrumfeest in Haarlem met 50 mensen: deelnemers en gespreksleiders van de kringen uit de afgelopen tien jaar; en met nieuwe belangstellenden. 

Vanaf mei 2017 doet Platform Levensverhalen, projectleider Anita Blijdorp, mee aan het Groeiprogramma4 van Oranje Fonds. Doel is om het concept Vertelkringen met ouderen verder uit te bouwen en meer maatschappelijk effect na te streven; te verspreiden over nog meer regio's; en financieel-organisatorisch te verduurzamen tot een sociale onderneming. 

Najaar 2017, zodra de fondsenwerving rond is, gaat een nieuwe serie inspiratie en trainingen (G)Oud voor de buurt! van start. 


 

 Home   |   Activiteiten    |    De Praktijk    |    Over ons   |   Contact   

  stichtinglevensverhalen@gmail.com  |    06 133 054 03    |     secretariaat Kinkerstraat 330-1    |   1053 GD Amsterdam    |   KvK 34317875 


© 2010-2015  -  Alle rechten voorbehouden aan Stichting Platform Levensverhalen.