Platform Levensverhalen

 


Advies SESAM Academie
Over de koers van Platform Levensverhalen
juli 2016

https://www.sesamacademie.nl/pages/sesam/Home

 Het huidige bestuur is drie jaar actief. We zijn vanaf 2013 volledig afhankelijk van bijdragen van vermogensfondsen. In de afgelopen drie jaar zijn meerdere inspiratiebijeenkomsten en trainingen voor nieuwe begeleiders georganiseerd. Najaar 2015 stelden wij ons de vraag: kunnen we deze manier van werken volhouden? Wat kan of moet anders of beter? 

Twee adviseurs van de SESAM-Academie hebben ons geholpen om deze vragen te beantwoorden: vreemde ogen dwingen!
Annelies Hopman en Martien Giele hebben gesproken met: begeleiders van kringen en groepen, met trainers en met het bestuur. Al deze partijen hebben hun ervaringen gedeeld en hun kijk op wat kan beter gegeven. De bevindingen staan in een bondig rapport. Wie interesse heeft kan contact opnemen met de secretaris Kor Berghuis (scroll naar beneden, Contact). 

Wat gaat het netwerk en de rest hiervan merken? Het bestuur wil begeleiders meer betrekken bij het Platform, meer laten meedenken, bijvoorbeeld met wat er aan vernieuwing mogelijk en nodig is in onze Train-de-trainer aanpak. Een eerste bijeenkomst hierover was op 30 maart 2016, dit leverde gelijk ideeën op voor de training. 

Dit smaakt naar meer! Zo af en toe zullen we de mensen uit het netwerk uitnodigen om vanuit jullie praktijk met ons mee te denken. Hoe kan het stimuleren, opleiden en coachen van begeleiders beter georganiseerd worden? Hoe kunnen nog beter gebruik maken van elkaars ervaring en kennis? Zodat de het werk van (vrijwillige) begeleiders aantrekkelijk blijft, zowel voor ervaren mensen als voor nieuw geïnteresseerden. 

We willen onze vleugels uitslaan naar andere streken. In 2016 zijn we het project (G)Oud voor de buurt gestart, de eerste resultaten uit de inspiratiebijeenkomst in Den Bosch en een training in Schijndel/Sint Oedenrode zijn positief. Ook mensen uit Gelderland namen de moeite om de training te volgen! Aan de start van concrete, lokale vertelinitiatieven merken we dat de methodiek ook hier aanslaat. Kansen genoeg! 

Als bestuur kunnen we niet overal ter plaatse zijn. We denken aan een model van regionale ambassadeurs. Hij of zij promoot de methodiek in de regio. En zorgt ervoor dat lokale initiatiefnemers in die regio elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit is een van de ideeën die we de komende tijd gaan uitwerken. 

Tot slot willen we ook experimenteren met een meer directe uitvoerdersrol in lokale projecten. Het eigen verhaal is een krachtige tool voor sociaal werk in de wijk. Binnenkort zijn wij aanspreekpunt voor de methode Buurtreminiscentie.  
Ook in intergenerationele projecten is de levenservaring van ouderen een rijke bron om uit te putten. Stel vaker een vraag aan een ouder iemand! Ook de ondersteuning van mantelzorgers heeft onze aandacht. Op dit onderwerp doen wij samen met organisaties in Haarlemmermeer mee als kanshebber voor de Zorgvernieuwingsprijs 2016

De Kracht van het verhaal is veelzijdig en wij willen als Platform Levensverhalen onze ervaring met werkvormen, methodieken en de kruisbestuiving tussen welzijn en kunst & cultuur meer gaan inzetten. Doet u mee?  

Hoe gaan wij verder? We houden u op de hoogte via 
- persoonlijke e-mails
- onze digitale nieuwsbrief (schrijf in!)
- onze Facebookpagina en
- deze website 
 

Over ons

Stichting Platform Levensverhalen (opgericht in 2008) is een vrijwilligersorganisatie.
Onze bestuursleden zijn:

Voor adviesrapport Sesam Academie
en andere vragen: 
 
stuur een mail naar de secretaris via
E: stichtinglevensverhalen@gmail.com

Bestuursleden zetten zich belangeloos in. De financiële middelen komen ten goede aan initiatieven die het delen van levenservaring mogelijk maken.

2015 - bestuursleden, van links naar rechts:
Kor Berghuis, Tineke Koopman, Viviën Nelom

 

 Home   |   Activiteiten    |    De Praktijk    |    Over ons   |   Contact   

  stichtinglevensverhalen@gmail.com  |    06 133 054 03    |     secretariaat Kinkerstraat 330-1    |   1053 GD Amsterdam    |   KvK 34317875 


© 2010-2015  -  Alle rechten voorbehouden aan Stichting Platform Levensverhalen.