Platform Levensverhalen

Achtergrond van methodiek 'De kracht van het verhaal'

Verhalen in wijk en dorp
Contact leggen, de kracht van ouderen aanspreken, zingeving en zelfbewustzijn. Vertellen in groepsverband met ouderen 60 - 100 jaar is een vorm van geestelijk vitaal blijven. Het levert veel op voor de deelnemers zelf én voor de gemeenschap.  


Platform Levensverhalen 
‘Het in groepsverband vertellen van levensverhalen, en daarmee het besef dat je leven ertoe doet, is heel belangrijk’. Dit zei Jan de Wildt, oud-voorzitter van het Platform Levensverhalen bij het verschijnen van het rapport in 2010. 
De Wildt spreekt uit eigen ervaring als deelnemer aan de seniorenkring Wijk aan Zee. In 2016 bestaat deze kring al elf jaar! 


De Kracht van het verhaal  

toont de grote behoefte aan een
methodisch onderbouwde aanpak 


De rijkdom van levenservaring  
Ouderen leren de rijkdom van hun levenservaring pas echt waarderen wanneer zij worden uitgenodigd tot vertellen. Zie ouderen als een bron van ervaring en kennis, stel vragen! Onze belangrijkste tip: begeleiding door vakkundige mensen is de sleutel voor succesvolle verhalengroepen, seniorenkringen en vertelprojecten. 


Methodiek inzichtelijk gemaakt 
Tussen 2006 en 2009 is in Noord-Holland veel ervaring opgedaan met de methodiek Verhalen in wijk en dorp. Aangejaagd door het toenmalige kenniscentrum Sociaal Beleid PRIMO nh, zijn in meer dan 40 dorpen, buurten en wijken vrijwilligers en professionele wijkwerkers aan de slag gegaan met een kring of groep voor en door ouderen. Sindsdien zijn ook in andere provincies vele verhalengroepen en kringen gestart.  


Een boeiende klus voor 60-plus
“Het is noodzakelijk”, zegt
Tineke Koopman, voorzitter van Stichting Platform Levensverhalen, "om blijvend te investeren in een pool van organisatoren en vrijwillige begeleiders". Wat blijkt: 60-plussers, de jonge senioren, halen veel plezier en voldoening uit het organiseren en begeleiden van gesprekken rond het eigen verhaal. 


Kansen  
Er liggen veel kansen: verhalengroepen en seniorenkringen zijn goed voor de geestelijke gezondheid van ouderen. 
Verhalen delen draagt bij aan een gezamenlijke geschiedenis en een cultuur van elkaar ontmoeten, begrip krijgen voor elkaar. De gemeenschap - de wijk, de buurt, het dorp - kan veel meer gebruik maken van de levenservaring en kennis van hún ouderen. Uitwisseling tussen oud en jong bijvoorbeeld is een boeiende variant, als begin of als spin off van een verhalengroep met ouderen. 


Over ons
Lees meer over Stichting Platform Levensverhalen

Download rapport
De kracht van het verhaal

 


PRIMO nh beheert de website 'Noord-Holland vertelt' in opdracht van de Provincie Noord-Holland.